Skip to main content

Subprogram Național FIV/ ET 2022

Clinica Vivamed Brasov este inclusă în Programul Național de fertilizare in vitro al Ministerului Sănătății în 2021 conform Ordinului MS 386/ 31.03.2015, completat cu Ordinul MS nr. 978/ 26.06.2019 și 2179/22.12.2020.

Cui se adresează programul național FIV?

Pot beneficia de acest Program Național FIV al Ministerului Sănătății cuplurile infertile, definite drept cuplurile care:
– nu au avut capacitatea de a se reproduce fără a folosi mijloace anticoncepţionale timp de 1 an de activitate sexuală neprotejată sau
– cărora li s-a diagnosticat o afecţiune incompatibilă cu reproducerea pe cale naturală, de către un medic specialist în obstetrică-ginecologie cu competenţă în tratamentul infertilităţii cuplului şi reproducere umană asistată medical.

Cine poate fi inclus in Programul Național FIV al Ministerului Sănătății?

CRITERII DE ELIGIBILITATE

 1. cupluri infertile care au indicaţie pentru efectuarea procedurii FIV/ET, conform prevederilor anexei nr. IV.10 la Ordinul nr. 386 din 31 martie 2015 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2015 şi 2016
 2. membrii cuplului au calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate în conformitate cu prevederile art. 211 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare
 3. cuplu autolog (se exclud donarea de ovocite, de spermă sau mama surogat)
 4. vârsta femeii cuprinsă între 24 şi 40 ani
 5. indexul de masă corporală al femeii cu valori cuprinse între 20 şi 25 kg/mp
 6. rezerva ovariană în limite normale probată prin valoarea AMH > 1,1 ng/ml

Servicii inclus în programul național FIV

 1. prelevarea ovocitelor prin puncţie foliculară, efectuată sub anestezie locală sau sedare, după caz
 2. procesarea spermei
 3. inseminarea ovocitelor pentru fertilizare spontană
 4. cultivarea embrionilor 72 de ore
 5. transferul embrionar
 6. monitorizarea evoluţiei cazului, care constă în

 6.1. efectuarea testului seric β HCG după 2 săptămâni de la transferul embrionar

 6.2.  consult ginecologic şi ecografic, la 6 săptămâni de la realizarea activităţii prevăzute la punctul 3., dacă testul β HCG este negativ

 6.3. monitorizarea ecografică a sarcinii la 6 săptămâni de la realizarea activităţii prevăzute la punctul 3, dacă testul β HCG este pozitiv

Cum pot fi inclus în programul național de fertilizare in vitro?

În cele de mai jos, regăsiți pașii de urmat în vederea solicitării și, în cazul cuplurilor eligibile, a includerii în Programul Național FIV. Clinica Vivamed vă oferă tot suportul pentru parcurgerea pașilor eficient și transparent.

Comunicarea cu Clinica se va desfășura exclusiv prin e-mail pe adresa pacientipnfiv@vivamed.ro pentru buna derulare a programului, transmiterea în timp real și eficient a informațiilor. În acest sens, vă rugăm să vă verificați zilnic adresa de e-mail.

PASUL 1: DEPUNEREA DOSARULUI LA SEDIUL CLINICII – STR. DECEBAL NR. 82

Dosarele cuplurilor solicitante se vor depune în fiecare zi de MARȚI în intervalul orar 11-15 la sediul clinicii – Str. Decebal nr. 82.

Dosarul va cuprinde următoarele documente:

 1. Cerere pentru includerea în Programul Național FIV – Descarcă cererea – Cererea se va imprima, completa cu pix albastru și semna olograf
 2. Copii după actele de identitate ale membrilor cuplului – pe copii se va scrie “CONFORM CU ORIGINALUL” lizibil, cu pix albastru si se va semna olograf
 3. Certificat casatorie sau procura notariala de asumare a obligatiilor parintesti si absenta bilaterala a oricaror constrangeri de natura materiala sau morala
 4. Adeverinţe eliberate de casa de asigurări de sănătate din care să rezulte calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate a membrilor cuplului, documente originale, emise cu maxim 60 de zile înaintea depunerii dosarului sau orice alte documente conform legii, care să probeze calitatea de asigurat
 5. Adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte înălţimea, greutatea şi indexul de masă corporală al femeii – document emis cu maxim 60 de zile înaintea depunerii dosarului;
 6. Documente medicale din care să rezulte setul minim de investigaţii efectuate pentru stabilirea diagnosticului, indicaţiei terapeutice şi riscurilor medicale al cuplului solicitant – click aici pentru Setul Minim de investigații necesare pentru includerea în program
 7. Document medical din care să rezulte indicaţia medicală pentru realizarea procedurii de fertilizare in vitro/ embriotransfer, eliberat de un medic specialist în obstetrică-ginecologie cu competenţă în tratamentul infertilităţii cuplului şi reproducere umană asistată medical, emis cu maxim 60 de zile înaintea depunerii dosarului – Descarcă adeverința medicală model
 8. Declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că solicitanţii au depus un singur dosar la sediul unei singure unităţi sanitare care derulează Programul Național FIV şi că nu au mai beneficiat în trecut de o altă procedură finanţată din bugetul Ministerului Sănătăţii – Descarcă declarația model – Declarația se va scrie de mână, lizibil, cu pix albastru și se va semna olograf
 9. Chestionar privind statusul vaccinării Sars-cov 2 și infecția COVID  Descarcă chestionar – Chestionarul se va completa și semna de către ambii parteneri
 10. Angajament plata in cazul “puncției albe” (foliculi fără ovocite) – Descarca model angajament plata
 11. Opis al documentelor dosarului  Descarcă opis model

Cu ocazia depunerii dosarului, veți primi număr de înregistrare din partea clinicii și dosarul dumneavoastră va fi preluat de registratorul medical

SETUL MINIM DE INVESTIGAȚII NECESARE PENTRU INCLUDEREA ÎN PROGRAMUL NAȚIONAL FIV

Setul minim de investigaţii paraclinice efectuate în ultimele 3 luni la femei:

1. markeri endocrini:

       1.1. TSH

       1.2. prolactina

2. investigaţii imunologice pentru boli infecţioase:

        2.1. Ag Chlamydia

        2.2. Ag Mycoplasme

3. examinări microbiologice: cultura secreţie col uterin

4. examinări imagistice medicale:

        4.1. histeroscopie sau sonohisterografie

        4.2. ecografie transvaginală

Setul minim de investigaţii paraclinice efectuate în ultimele 6 luni la femei:

1. markeri endocrini: AMH

2. investigaţii imunologice pentru boli infecţioase:  

       2.1. Ag HBs

       2.2. Ac HBc

       2.3. Ac HCV

       2.4. Anti HIV

       2.5. VDRL sau TPHA

Setul minim de investigaţii paraclinice efectuate în ultimele 6 luni la bărbați:

1. examinări microbiologice

        1.1. spermograma – efectuată în unitatea sanitară la care a depus dosarul

        1.2. spermocultura

2. investigaţii imunologice pentru boli infecţioase:  

       2.1. Ag HBs

       2.2. Ac HBc

       2.3. Ac HCV

       2.4. Anti HIV

       2.5. VDRL sau TPHA

Setul minim de investigaţii paraclinice efectuate în ultimele 12 luni la femei:

1. investigaţii hematologice:

       1.1. hemoleucograma

       1.2. APTT

       1.3. fibrinogenemie

2. investigaţii biochimice:

       2.1. glicemie

       2.2. uree serică

       2.3. creatinină serică

       2.4. TGO

       2.5. TGP

3. investigaţii imunologice pentru boli infecţioase:

       3.1. Rubeola IgG

       3.2. Varicela IgG

       3.3. Toxoplasma IgG

       3.4. Toxoplasma IgM

       3.5. CMV IgG

       3.6. Herpes IgG

4. examinări citologice: frotiu cervical Babeş-Papanicolaou

Setul minim de investigaţii paraclinice efectuate fără limită de timp la femei:

1. investigaţii hematologice:

      1.1. grup de sânge

      1.2. Rh

Setul minim de investigaţii paraclinice efectuate fără limită de timp la bărbați:

1. investigaţii hematologice:

      1.1. grup de sânge

      1.2. Rh

PASUL 2 – VERIFICAREA DOCUMENTELOR DIN DOSAR DE CĂTRE REGISTRATORUL MEDICAL

Registratorul medical verifică existenţa tuturor documentelor în dosar conform opisului, confruntă copiile actelor de identitate cu documentele originale şi atestă prin semnătură conformitatea.

 • Dacă dosarul dumneavoastră NU este complet, vi se vor comunica în scris, prin e-mail documentele care mai trebuie adăugate dosarului.
 • Dacă dosarul dumneavoastră este complet, vi se va comunica în scris numărul de înregistrare alocat dosarului dumneavoastră în registrul de evidenţă al documentelor procedurilor FIV/ET din cadrul programului, întocmit, completat, păstrat şi arhivat de către clinică.
PASUL 3 – COMPLETAREA DOSARULUI MEDICAL

În scopul evaluării suplimentare, îmbunătăţirii ratei de succes și scăderii riscurilor asociate procedurilor, vă vor fi indicate o serie de investigații medicale și/ sau analize care nu fac obiectul rambursării din fondurile alocate programului. ACESTE INVESTIGAȚII ȘI ANALIZE SE VOR EFECTUA DOAR DUPĂ CE ESTE APROBAT DOSARUL.

Lista serviciilor medicale care nu fac obiectul rambursării din fondurile alocate programului, cuprinde (click aici pentru tarife):

a) investigaţii paraclinice preliminare (stabilite conform protocolului clinicii, dacă sunt depistate afecţiuni ce pot afecta evoluţia tratamentului sau sarcinii)

 1. ecografie mamară
 2. profil trombofilie, lipidogramă, completarea profilului hormonal tiroidian factor HOMA (indicație particularizată)
 3. ADN HPV
 4. consult preanestezic
 5. repetarea spermoculturii cu maxim 1 lună anterior procedurii FIV
 6. evaluarea psihologică a cuplului
 7. dacă se depistează o afecțiune cronică, procedura FIV/ ET se va începe doar după evaluarea respectivei patologii și obținerea avizului favorabil din partea medicului specialist

b) monitorizarea tratamentului de stimulare ovariană*

c) anestezia generală la prelevarea ovocitelor

d) ICSI (injectare intracitoplasmică a spermatozoizilor

e) P-ICSI

f) cultivarea embrionilor mai mult de 72 de ore până la stadiul de blastocist

g) diagnostic genetic al embrionilor

h) crioconservarea ovocitelor, spermei sau embrionilor**

i) recoltarea chirurgicală a spermatozoizilor

* Costul medicației de stimulare, a tratamentelor adjuvant și a oricăror tratamente medicamentoase va fi suportat de către pacienți.

** Dacă în urma puncției ovocitare și culturii de embrioni, nu se transferă embrionii (ca urmare a parametrilor hormonali necorespunzători sau ca urmare a sindromului de hiperstimulare) și se practică freeze all (congelarea tuturor embrionilor obținuți). Finalizarea procedurii finanțate prin Programul Național FIV va fi cu embriotransfer cu decongelare în ciclul de comun acord stabilit cu cuplul și dacă parametrii hormonali și ecografici o permit.

*** Dacă pacienta ca urmare a stimulării se găsește în situația ”puncției albe” (foliculi fără ovocite), aceasta se angajează  prin declarație scrisă să suporte costurile procedurii la tarifele practicate de clinică.

Contravaloarea altor servicii medicale decât cele incluse în setul minim de investigații pentru includerea în Program, efectuate la recomandarea specialiştilor în scopul evaluării suplimentare, îmbunătăţirii ratei de succes sau prevenirii unor complicaţii se suportă de către beneficiari la tarifele stabilite de unitatea sanitară şi afişate la loc vizibil, pentru care se eliberează documentul fiscal, conform prevederilor legale în vigoare, cu indicarea serviciului prestat.

Aceste activităţi se realizează numai în condiţiile în care cuplul a fost informat că nu există baza legală pentru rambursarea acestor servicii din bugetului programului şi îşi asumă, în scris, plata contravalorii acestora.

PASUL 4 – ANALIZA DOSARULUI DE CĂTRE COMISIA MEDICALĂ A CLINICII

Dosarele depuse în decurs de o lună sunt evaluate de către o comisie a unităţii sanitare care se întruneşte în primele 5 zile ale lunii în curs pentru luna precedentă.

Componenţa comisiei este stabilită prin decizia reprezentantului legal al unităţii sanitare şi va avea cel puţin trei membri dintre care un medic de specialitate obstetrică-ginecologie cu competenţă sau atestat de studii complementare în domeniul tratamentului infertilităţii cuplului şi reproducerii umane asistate medical şi un embriolog cu atestare europeană în domeniu.

Comisia Clinicii Vivamed este alcătuită din:

DR. LUPU GABRIELA – Medic primar obstetrică-ginecologie, atestat studii complementare în domeniul tratamentului infertilităţii cuplului şi reproducerii umane asistate medical
DR. GLIGA FLAVIU NARCIS – Medic primar obstetrică-ginecologie, atestat studii complementare în domeniul tratamentului infertilităţii cuplului şi reproducerii umane asistate medical, Doctor în științe medicale
DR. MICU DRAGOȘ TUDOR – Medic specialist medicină de laborator, Embriolog acreditat ESHRE
Comisia aprobă dosarele care îndeplinesc toate condiţiile de legalitate prevăzute pentru includerea în program, în ordinea cronologică a înregistrării dosarelor şi în limita fondurilor disponibile pentru această destinaţie.

În situaţia în care solicitările de includere în Programul Național FIV depăşesc fondurile aprobate, comisia va întocmi o listă de aşteptare.

Lista se actualizează periodic:

prin includerea unor noi dosare aprobate
prin excluderea dosarelor încadrabile într-una din următoarele situaţii:
cuplul a beneficiat de efectuarea procedurii de FIV/ET;
nu a fost iniţiat protocolul de stimulare ovariană în termen de 90 de zile de la înregistrarea deciziei comisiei privind includerea cuplului în program la unitatea sanitară
cuplul a renunţat la efectuarea procedurii FIV/ET cu notificarea în scris a unităţii sanitare.
Rezultatul evaluării dosarului se comunică în scris după cum urmează:

dosar aprobat cu menţionarea datei programării pentru iniţierea procedurii de FIV/ET
dosar aprobat şi înscris în lista de aşteptare cu specificarea numărului de ordine; în situaţia în care fondurile alocate permit iniţierea procedurii de FIV/ET, unitatea sanitară înştiinţează cuplul solicitant asupra datei programării
dosar neaprobat cu motivarea acestei decizii.
În situaţia în care protocolul de stimulare ovariană prealabil procedurii de FIV/ET nu este iniţiat în termen de 90 de zile de la înregistrarea deciziei la unitatea sanitară, decizia îşi pierde valabilitatea.

Buget 2021: 160.000 lei

Buget 2022: 120.000 lei