Skip to main content

METODOLOGIE PROGRAM NAȚIONAL MTFES FERTILIZARE IN VITRO

Clinica Vivamed Brasov este inclusă în Programului social de interes național de susținere a cuplurilor și a persoanelor singure, pentru cresterea natalitătii, adoptat prin H.G. nr. 1103/2022.

Cui se adresează Programul Național FIV – MTFES?

Beneficiarii programului sunt cuplurile și femeile infertile care au fost diagnosticate cu o afecțiune incompatibilă cu reproducerea pe cale naturală, de către un medic specialist în Obstetrică-Ginecologie cu supraspecializare FIV și reproducere umană asistată medical, angajat sau colaborator al unității sanitare partenere.

În cadrul programului un beneficiar poate primi beneficiul social pentru un maximum 3 proceduri/an pe toată perioada desfășurării programului.

Cine poate fi inclus in Programul Național FIV – MTFES?

Condițiile cumulative pentru acordarea beneficiului social sunt:

 1. Cei doi membri ai cuplului infertil (căsătoriți sau nu) / femeie infertilă să aibă domiciliul în România
 2. Cei doi membri ai cuplului infertil (căsătoriți sau nu) / femeie infertilă să aibă calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România
 3. Procedurile medicale de specialitate recomandate trebuie să se desfășoare într-o unitate medicală de pe teritoriul României afiliată programului, autorizată să desfășoare acest tip de activități specifice.
 4. Vârstă femeii beneficiare să fie cuprinsă între 20-45 ani.

Conform art. 8 pct.3, alin. C : “document medical din care să rezulte diagnosticul de infertilitate cu indicația medicală pentru realizarea procedurii de FIV, eliberat de un medic specialist (care este angajat sau colaborator al unei unități medicale afiliate în program) în Obstetrică-Ginecologie cu supraspecializare FIV și reproducere umană asistată medical, emis cu maximum 60 de zile înaintea depunerii dosarului.

Conform art.12, pct2: “ Beneficiarul are obligația de a iniția procedura de fertilizare în vitro într-un termen de maximum 6 luni de la dată primirii voucherului. Acest termen poate fi prelungit numai cu aprobarea prealabilă a MFTES și numai în cazurile justificate temeinic prin documente medicale eliberate de medicul specialist în obstetrică-ginecologie cu supraspecializare FIV și reproducere umană asistată medical, angajat sau colaborator al unității partenere.

Conform art.12, pct.3: “Beneficiarul are obligația utilizării utilizării voucherelor pe suport de hârtie exclusiv la unitățile sanitare afiliate programului, fiind interzisă schimbarea unității afiliate, altă decât cea pentru care s-a optat la înscrierea în program.

Conform art. 28, pct 1 Beneficiarul se adresează medicului specialist în obstetrică ginecologie cu supraspecializare FIV și reproducere umană asistată medical, angajat sau colaborator al unității sanitare partenere, care, în baza unei consultații de specialitate recomandă tratamentul medicamentos, în baza prescripției medicale.

Conform art.34, pct 1: Retragerea din program se poate face la solicitarea beneficiarului numai din motive justificate, probate cu documente medicale emise de medicul specialist în obstetrică ginecologie cu supraspecializare FIV și reproducere umană asistată medical, angajat sau colaborator al unității sanitare partenere, care să ateste cauze de incompatibilitate a procedurilor medicale cu persoană în cauza.

Solicitanții trebuie să depună online la adresa cresterenatalitate@mfamilie.gov.ro a MFTES dosarul complet.

În cazul solicitanților care nu au posibilitatea transmiterii dosarului online, pot trimite dosarul complet la adresa MFTES, regăsită în cadrul secțiunii contact pe site-ul www.mfamilie.gov.ro

Servicii incluse în Programul Național FIV – MFTES

 1. prelevarea ovocitelor prin puncţie foliculară, efectuată sub anestezie locală sau sedare, după caz
 2. procesarea spermei
 3. inseminarea ovocitelor (proprii sau donate în condițiile legii) pentru fertilizare spontană
 4. cultivarea embrionilor 72 de ore sau 120 de ore în funcție de procedura agreată de clinică.
 5. transferul embrionar
 6. monitorizarea evoluţiei cazului, care constă în

6.1. efectuarea testului seric β HCG după 2 săptămâni de la transferul embrionar

6.2. consult ginecologic şi ecografic, la 6 săptămâni de la realizarea activităţii prevăzute la punctul 3., dacă testul β HCG este negativ

6.3. monitorizarea ecografică a sarcinii la 6 săptămâni de la realizarea activităţii prevăzute la punctul 3, dacă testul β HCG este pozitiv

Cum pot fi inclus în programul național de fertilizare in vitro?

(1) Solicitanții trebuie să depună online la adresa natalitate@mfamilie.gov.ro a MFTES dosarul complet.

(2) În cazul solicitanților care nu au posibilitatea transmiterii dosarului online, aceștia pot trimite dosarul complet la adresa MFTES, în cadrul secțiunii contact pe site-ul www.mfamilie.gov.ro.

(3) Toate documentele componente ale dosarului trebuie completate și semnate (unde este cazul) și certificate „Conform cu originalul”, după care trebuie scanate și trimise pe adresa de e-mail prevăzută la alin. (1). Dimensiunea totală a documentelor scanate transmise pe e-mail nu trebuie să depășească 25 MB.

(4) Cererea de înscriere* – Anexa 1, trebuie să cuprindă următoarele documente justificative:

 1. a) Copii ale actelor de identitate ale solicitanților;
 2. b) Declarație pe propria răspundere – Anexa 1a;
 3. c) Document din care să rezulte diagnosticul de infertilitate, cu indicația medicală pentru realizarea procedurii de FIV, eliberat de un medic specialist în obstetrică-ginecologie cu supraspecializare FIV și reproducere umană asistată medical, angajat sau colaborator al unității sanitare partenere, emis cu maximum 60 de zile înaintea depunerii dosarului – Anexa 1b;
 4. d) Adeverință eliberată de Casa de Asigurări de Sănătate din care să rezulte calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate a solicitantului, emisă cu maximum 60 de zile înaintea depunerii dosarului sau orice alte documente oficiale, conform legii, care să probeze calitatea de asigurat;
 5. e) Acord individual de prelucrare a datelor cu caracter personal – Anexa 1c.

VERIFICAREA/ COMPLETAREA DOSARULUI MEDICAL

În scopul evaluării suplimentare, îmbunătăţirii ratei de succes și scăderii riscurilor asociate procedurilor, vă vor fi indicate o serie de investigații medicale și/ sau analize care nu fac obiectul rambursării din fondurile alocate programului.

Lista serviciilor medicale care nu fac obiectul rambursării din fondurile alocate programului, cuprinde (click aici pentru tarife – LINK CATRE SUBMENIUL TARIFE PNFIV-MFTES DIN BUTONUL TARIFE DIN WWW.VIVAMED.ROil vom completa noi):

 1. a) investigaţii paraclinice preliminare (stabilite conform protocolului clinicii, pentru evaluarea factorilor de risc)
 2. ecografie mamară
 3. lipidogramă, completarea profilului hormonal tiroidian factor HOMA (indicație particularizată)
 4. ADN HPV
 5. consult preanestezic
 6. repetarea spermoculturii cu maxim 1 lună anterior procedurii FIV
 7. evaluarea psihologică a cuplului
 8. dacă se depistează o afecțiune cronică, procedura FIV/ ET se va începe doar după evaluarea respectivei patologii și obținerea avizului favorabil din partea medicului specialist
 9. b) monitorizarea tratamentului de stimulare ovariană
 10. c) ICSI (injectare intracitoplasmică a spermatozoizilor)
 11. d) crioconservarea ovocitelor, spermei sau embrionilor*
 12. e) recoltarea chirurgicală a spermatozoizilor

* Dacă în urma puncției ovocitare și culturii de embrioni, nu se transferă embrionii (ca urmare a parametrilor hormonali necorespunzători sau ca urmare a sindromului de hiperstimulare) și se practică freeze all (congelarea tuturor embrionilor obținuți), finalizarea procedurii finanțate prin Programul Național FIV – MTFES va fi cu embriotransfer cu decongelare în ciclul de comun acord stabilit cu cuplul și dacă parametrii hormonali și ecografici o permit.

Contravaloarea serviciilor medicale indicate de medicul angajat sau colaborator al unitatii sanitare partenere, cu privire la planul de tratament aferent PROGRAMULUI este suportata de catre beneficiari. Aceste servicii medicale efectuate la recomandarea specialiştilor în scopul evaluării suplimentare (factori de risc), îmbunătăţirii ratei de succes sau prevenirii unor complicaţii se suportă de către beneficiari la tarifele stabilite de unitatea sanitară şi afişate la loc vizibil, pentru care se eliberează documentul fiscal, conform prevederilor legale în vigoare, cu indicarea serviciului prestat.

Aceste activităţi se realizează numai în condiţiile în care cuplul/femeia infertila a fost informat/informata că nu există baza legală pentru rambursarea acestor servicii din bugetului programului şi îşi asumă, în scris, plata contravalorii acestora.

Lista personalului implicat în efectuarea procedurii în cadrul programului

Gabriela Lupu VIVAMED Brașov
DR. GABRIELA LUPU
Medic primar Obstetrică – Ginecologie
Director medical; Supraspecializare în Tehnici de Reproducere Umană Asistată; Master în Medicina Tradițională Chineză; Specialist în Endocrinologia reproducerii; Membru al Societății Europene de Reproducere Umană Asistată; Membru al Societății Române de Embriologie.
DR. FLAVIU GLIGA
Medic primar Obstetrică – Ginecologie
Supraspecializare în Tehnici de Reproducere Umană Asistată; Membru al Societății Europene de Reproducere Umană Asistată; Membru al Societății Române de Embriologie; Doctor în Științe medicale.
DR. DRAGOȘ TUDOR MICU
Medic specialist Medicină de laborator
Embriolog senior ESHRE
Membru al Societății Române de Embriologie; Membru al Societății Europene de Reproducere Umană Asistată
DR. GEORGIAN TUDOSE
Medic primar ATI
Membru al Societătii Europene de Anesteziologie
DR. LUPU SORIN
Medic primar Urologie
Specializare – Andrologie clinică
Membru al Societății Europene de Reproducere Umană Asistată (ESHRE)
Membru al Societății Române de Urologie
DR. ADRIAN ALDEA
Medic specialist Urologie
Membru al Societății Europene de Reproducere Umană Asistată (ESHRE)
Tatarusanu Mirabela Vivamed Brașov
AS. TĂTĂRUȘANU MIRABELA
As. medical generalist
AS. NICOLAUA MANUELA
As. medical generalist licențiat grad principal
AS. IORDACHEL SIMONA
As. medical generalist
Toader Olga
AS. TOADER OLGA
As. medical generalist